Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a.s.

Nositel projektu: Krajská zdravotní, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.09/1.3.00/69.01142

Místo plnění: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Chomutov

Oblast podpory: 9.1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Celkové způsobilé náklady projektu: 39 662 375,00 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo zajistit na vysoké odborné úrovni a ve spolupráci s ostatními medicínskými obory kvalitní a přesnou diagnostickou péči celé řady nádorových a vybraných nenádorových onemocnění. Díky projektu "Inovace a obnova zobrazovací techniky KZ, a.s." bylo zajištěno zvýšení kvality diagnostické péče u pacientů s různým typem a stádiem onemocnění vč. onemocnění onkologických. Realizací projektu došlo k obnově zobrazovací techniky v Nemocnici Chomutov na pracovišti nukleární medicíny (SPECT/CT) a radiodiagnostiky (digitalizované skiagrafické rtg s přímou konverzí obrazu) a v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem na pracovišti nukleární medicíny (SPECT, SPECT/CT a širokopásmový spektrometr).