Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Publicita

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 4.5.2016/15:45 HODIN

Krajská zdravotní dokončila první část modernizace prostor konvenční nukleární medicíny

Rekonstrukce onkologie pokračuje

3.4.2015, Infolisty 2/2015, Jiří Vondra

Úvodní slovo místopředsedy představenstva KZ, a. s.

5.2.2015, Infolisty 2/2015, Mgr. Radek Scherfer