Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Fotogalerie

Návštěva hejtmana ÚK

Návštěva hejtmana ÚK

Představení projektu

Pracoviště nukleární medicíny Chomutov

Pracoviště nukleární medicíny Chomutov

Instalace přístroje SPECT/CT

Publicita projektu

Publicita projektu

instalované pamětní cedule v prostorách dotčených projektem