Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Seznam přístrojů včetně umístění

  1. SPECT/CT  - oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s., pracoviště Nemocnice Chomutov
  2. Digitalizovaný skiagrafický rtg s přímou konverzí obrazu -  radiodiagnostické oddělení,  Nemocnice Chomutov
  3. SPECT –  oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s., pracoviště Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
  4. SPECT/CT – oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s., pracoviště Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
  5. Širokopásmový spektrometr - oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s., pracoviště Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem