Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Rekonstrukce pavilónů KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor

Nositel projektu: Krajská zdravotní, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.09/1.3.00/69.01141

Místo plnění: Nemocnice Most, o.z.

Oblast podpory: 9.1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Celkové způsobilé výdaje projektu: 146 201 400,67 Kč

Dotace: 124 271 190,56 Kč (85 % z celkových způsobilých výdajů)

Strategickým cílem projektu je udržení provozuschopnosti, konkurenceschopnosti a standardů, poskytovaných služeb v oblasti zdravotnictví, které budou svou úrovní odpovídat dnešní době.

Přínos projektu:

 • personál nemocnice
  • zlepšení pracovních podmínek
 • pacienti nemocnice
  • zlepšené prostředí nemocnice
  • vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou
  • lepší sociální zařízení pro pacienty
  • bezbariérový přístup, rozšíření dveří
  • bezbariérové sprchy pro hospitalizované pacienty.
  • kompletní modernizace výtahů (jak osobních, tak nákladních).

Realizace projektu přispěje také ke snížení nákladů na provoz nemocnice, kdy uspořené prostředky, zejména za opravy, mohou být využity ke zlepšení kvality poskytované péče.